Praktische info

Aanmelding

U kunt op eigen initiatief contact opnemen met de praktijk of na een advies/verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts, het CJG/Wij-team, een andere hulpverlener of leerkracht. Binnen twee weken vindt een kosteloos vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats. Hierbij kan o.a. nagegaan worden of de hulpvraag aansluit bij wat PMT-praktijk Bianca Boomsma te bieden heeft. Als u besluit door te gaan, zal er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Binnen de behandeling wordt samen met de ouders en het kind/de jongere een behandelplan opgesteld en een behandelovereenkomst getekend. Voor kinderen geldt dat altijd de (beide) ouder(s) betrokken worden bij de behandeling. De behandeling zal zo kort als mogelijk en zo lang als nodig duren. Een sessie duurt 50 minuten, tenzij anders wordt afgesproken. De duur en de frequentie van de behandeling worden in samenspraak bepaald, passend bij de doelstellingen.

Tarieven en vergoeding

Tarieven (per uur)

Individuele sessie PMT:€ 75,-
Sessie ouder/kind PMT: € 75,-
Intakegesprek:€ 75,-
Evaluatie-/eindgesprek: € 75,-
Evaluatie-/eindverslag:€ 75,-

Vergoeding
Het aanbod van PMT-praktijk Bianca Boomsma wordt vergoed door alle gemeenten in de provincie Groningen. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts of CJG/Wij-team nodig. De kosten van de therapie worden soms door de zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de vorm van verzekering (aanvullende pakketten). Voor vergoeding dient u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Belangrijk hierbij is om te vermelden dat de behandeling wordt gegeven door een psychomotorisch therapeut die lid is van erkende Nederlandse beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT) en de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), registratienummer 4740. Dit is voor veel zorgverzekeraars een vereiste om tot vergoeding over te gaan.

Informatie verwijzers

Als huisarts of casemanager CJG/Wij-team kunt u cliënten, woonachtig in de provincie Groningen, verwijzen voor behandeling/specialistische begeleiding. Als u vooraf wilt overleggen, kunt u uiteraard rechtstreeks contact met mij opnemen, via: e-mail:info@pmtbiancaboomsma.nl of telefoonnummer: 06-57004672.

In de verwijzing dient in ieder geval vermeld te worden:
-de reden van verwijzing
-aanvraag betreft indicatie voor productcode 45A53

De verwijsbrief graag richten aan:
PMT-praktijk Bianca Boomsma
Harkstederweg 33
9723 GA Groningen
De verwijsbrief kan worden meegegeven aan de client vóór de eerste afspraak.


AGB-code Zorgverlener: 90-042425, AGB-code Praktijk: 90-51212, KvK Groningen: 51139146.