Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
PMT-praktijk Bianca Boomsma verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• Mailadres
• E-mailadres
• BSN
• Naam huisarts

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
PMT-praktijk Bianca Boomsma verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd. We leggen ook de hiervoor genoemde persoonsgegevens van beide ouders vast. Indien dit van belang is voor de begeleiding/behandeling tevens de contactgegevens van de school van de minderjarige en eventuele contactpersoon.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben
PMT-praktijk Bianca Boomsma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen, mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Het bijhouden van een dossier nodig voor de behandeling
• De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht de zorgverlener een dossier bij te houden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PMT-praktijk Bianca Boomsma zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: voor dossiers de wettelijke termijn van 15 jaar en voor mailverkeer 4 tot 6 weken.

Delen met anderen
PMT-praktijk Bianca Boomsma deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PMT-praktijk Bianca Boomsma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PMT-praktijk Bianca Boomsma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@pmtbiancaboomsma.nl. PMT-praktijk Bianca Boomsma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
PMT-praktijk Bianca Boomsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pmtbiancaboomsma.nl.


Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met PMT-praktijk Bianca Boomsma/de Functionaris Gegevensbescherming kunt u ons als volgt bereiken:

Website: https://pmtbiancaboomsma.nl
Straatnaam en nummer: Harkstederweg 33
Postcode en plaats: 9723 GA Groningen
Telefoonnummer: 06-57004672
E-mailadres: info@pmtbiancaboomsma.nl