Therapeute

Mijn naam is Bianca Boomsma.
Ruim 25 jaar werk ik met heel veel plezier met kinderen en jongeren. Eerst als trainer bij sportverenigingen en in een revalidatiecentrum en daarna als leerkracht bewegingsonderwijs op diverse scholen voor speciaal-, basis- en voortgezet onderwijs. Sinds 2003 werk ik, na het afronden van de Voortgezette Opleiding voor Psychomotorische Therapie, als psychomotorisch therapeut. Eerst in het speciaal onderwijs en van 2007 – 2019 voor diverse afdelingen in een (specialistische) GGZ-instelling: Team voor Doven en Slechthorenden, Ambulante Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Autismeteam.

Mijn hart ligt bij het werken met en zien van kinderen en jongeren. Voor mij staan de vragen: wie ben jij (achter jouw gedrag)?, hoe werkt het bij jou?, wat beweegt jou (wel/niet)? en wat heb jij nodig?, centraal in mijn contact met het kind/de jongere. Vervolgens sluit ik hier bij aan en kijk hoe ik hem of haar verder op weg kan helpen. Ik zie het als een voorrecht een eindje te mogen opwandelen met het kind/de jongere en zijn/haar ouder(s). Om getuige te mogen zijn van wat er in hen omgaat, dat ze zich kunnen openstellen voor het aanbod en veranderingen durven aan te gaan.

Ik vind het belangrijk:

  • een veilige en vertrouwde plek te bieden waar datgene wat vastgelopen is weer in beweging kan komen
  • de ontwikkelingsvraag van het kind/de jongere te zien en te begrijpen
  • holistisch te werken, met aandacht voor het kind/de jongere binnen de systemische context (gezin, school, maatschappij)
  • aandacht te hebben voor de krachten, kwaliteiten en mogelijkheden die er al zijn (bij het kind/de jongere en in het systeem) en deze te versterken en verder te ontwikkelen/aan te vullen

Opleiding en werkervaring:
Bianca Boomsma is geregistreerd vaktherapeut bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT), de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Zij is gebarentaalvaardig, gediplomeerd trainer sociale vaardigheden en (geregistreerd) Cognitief Gedragstherapeutisch Werker.
Zij heeft zich door middel van nascholingen verdiept in o.a. Ademtherapie, ACT, Compassietraining (MBCL), Mindfulness (MBCT/MBSR), Oplossingsgericht werken, Sherborne (level 1 & 2) en MRT (Motorisch Remedial Teaching). Zij wordt geïnspireerd door o.a. de antroposofie/antroposofische kijk op ontwikkelingsvragen.