Wat is PMT?

PMT is de afkorting voor: psychomotorische therapie.

Emotionele problemen, problemen in de omgang met anderen en traumatische ervaringen kunnen in het bewegingsgedrag van het kind/de jongere tot uitdrukking komen. Ze uiten in hun bewegen wat met woorden vaak (nog) niet lukt. In PMT gaan kinderen en jongeren aan de slag met waar ze moeite mee hebben (op sociaal-emotioneel gebied), niet alleen door er over te praten, maar vooral door te doen en ‘aan den lijve’ te ervaren.

In PMT wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen (zoals sport- en spelvormen) en lichaamsgerichte oefenvormen en technieken (zoals ontspanningsoefeningen). Niet met het (beter) bewegen als doel, maar door letterlijk en figuurlijk in beweging te (leren) komen en positieve ervaringen op te doen met het eigen lichaam. In een veilige situatie kan geoefend worden met ander gedrag. Door de ervaringen te benoemen en/of te bespreken leert het kind/de jongere de eigen lichaamssignalen,gevoelens en emoties te herkennen, erkennen en benoemen.

PMT is geschikt voor kinderen en jongeren die houden van bewegen, waardoor het een vanzelfsprekende ingang is om aan de problematiek te werken. Maar ook kinderen en jongeren die juist moeite hebben met en/of angstig zijn in het bewegen kunnen er veel aan hebben.

Er wordt in de sessies individueel met het kind/de jongere gewerkt. Het systeem/de ouders worden nauw betrokken bij de behandeling. Bij (met name) jongere kinderen kan ook ouder-kind PMT geboden worden, waarin met het kind en de ouder(s) samen gewerkt wordt.